Frukost med Larsemann

Dato og klokkeslett: 21. oktober 2020, 09:00

Adresse: Teigland, 5596 Markhus

For 8. gong!

"KVELDSTANKAR VED BLÅNUT" er kåseriet Lars E. Lundal gler oss med på denne frukosten. 
Dei to siste frukostane i mars vart avlyste. Så då får me dette kåseriet no. Og gjett om me gler oss! 

Diktet denne veka: "Den bortstøtte" av Jakob Sande, har Larsemann valt.

Endeleg utlodding igjen!

Max 50 personar.
Minnar om bindande påmelding p.g.a. covid - 19.

0